Tán thành đề án Thành lập Quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng Huyện Gia Lâm

QUẬN GIA LÂM SẼ CÓ QUY MÔ 16 PHƯỜNG

Thành lập Quận Gia Lâm trong kỳ 2023 – 2024 (Tin tức 22/9/2023).

Theo đó, thành lập quận Gia Lâm trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên là 116,64km2, quy mô dân số hơn 300.000 người và thành lập 16 phường trên cơ sở 22 xã, thị trấn của huyện Gia Lâm.

16 phường thuộc quận Gia Lâm gồm: Trâu Quỳ, Dương Xá, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng và Kim Đức.

Trong đó, 6 phường được thành lập trên cơ sở chuyển nguyên trạng từ xã gồm: Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Quang và Lệ Chi.

Ngoài ra, Nghị quyết quyết nghị thành lập 4 phường trên cơ sở 4 xã, thị trấn có sự điều chỉnh địa giới hành chính với nhau gồm: phường Trâu Quỳ trên cơ sở thị trấn Trâu Quỳ có điều chính địa giới với xã Đa Tốn, Dương Xá; phường Đa Tốn trên cơ sở xã Đa Tốn có điều chỉnh địa giới với thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Đa Tốn; phường Kiêu Kỵ trên cơ sở xã Kiêu Kỵ có điều chỉnh địa giới với xã Đa Tốn, Dương Xá; phường Dương Xá trên cơ sở xã Dương Xá có điều chỉnh địa giới với thị trấn Trâu Quỳ, các xã Kiêu Kỵ, Đa Tốn.

Nghị quyết cũng quyết nghị thành lập 6 phường trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 12 xã, thị trấn gồm: phường Yên Viên trên cơ sở nhập thị trấn Yên Viên và xã Yên Viên; phường Phù Đổng trên cơ sở nhập xã Trung Mầu và xã Phù Đổng; phường Thiên Đức trên cơ sở nhập xã Đình Xuyên và xã Dương Hà; phường Phú Sơn trên cơ sở nhập xã Kim Sơn và xã Phú Thị; phường Bát Tràng trên cơ sở nhập xã Bát Tràng và xã Đông Dư; phường Kim Đức trên cơ sở nhập xã Văn Đức và xã Kim Lan.

Biểu quyết Đề án thành lập Quận Gia Lâm với 16 phường

Biểu quyết Đề án thành lập Quận Gia Lâm với 16 phường

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUẬN GIA LÂM ĐẢM BẢO LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Theo nghị quyết, việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm đã cơ bản đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thẩm tra Tờ trình của UBND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố thống nhất chủ trương thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Gia Lâm có cơ hội tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khai thác tốt hơn tiềm năng của các xã, thị trấn, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân; góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh – quốc phòng của thành phố; đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội nói chung và huyện Gia Lâm nói riêng.

Ban cũng đề nghị UBND thành phố giải trình làm rõ về kế hoạch, tiến độ, thời gian cụ thể đối với từng nhiệm vụ công việc sau khi được thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm để hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

UBND thành phố đồng thời làm rõ hơn về công tác quy hoạch cùng với việc xây dựng huyện thành quận, xã thành phường, đặc biệt là việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính các xã dự kiến thành lập phường; việc quản lý, bố trí các trụ sở, các thiết chế văn hóa – xã hội… của các xã thành phường đảm bảo theo quy hoạch và quy định.

KHẨN TRƯƠNG CÂN ĐỐI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ CHO CÁC PHƯỜNG

Đối với các xã, thị trấn còn tiêu chuẩn chưa đạt (Trâu Quỳ còn 1/13 tiêu chí chưa đạt về đất công trình giáo dục; Dương Quang còn 1/13 tiêu chí chưa đạt về mật độ đường cống thoát nước chính; Lệ Chi, Thiên Đức còn 1/13 tiêu chí chưa đạt về cơ sở thương mại), UBND thành phố cần xây dựng giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện đạt; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất Ban Chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội có giải pháp tháo gỡ trước khi báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập quận Gia Lâm được nhận định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, tạo tiền đề cho Gia Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh; khai thác tối đa lợi thế kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và hưởng thụ của người dân.

DANH SÁCH 16 PHƯỜNG THUỘC QUẬN GIA LÂM

Trên cơ sở 22 đơn vị hành chính (2 thị trấn và 20 xã) hiện nay, quận Gia Lâm sau khi thành lập sẽ có 16 phường. Một số xã bị sáp nhập do không đạt tiêu chí diện tích tự nhiên (5,5km2 trở lên) và dân số (15.000 người trở lên) để thành lập phường theo quy định.

Gia Lâm đề xuất nhập thị trấn Yên Viên với xã Yên Viên, lấy tên phường Yên Viên. Xã Kim Lan nhập với Văn Đức, ghép âm tiết tên hai xã thành tên phường mới Kim Đức.

Xã Đình Xuyên nhập với Dương Hà, lấy tên phường Thiên Đức theo tên dòng sông chảy qua hai xã. Xã Phù Đổng nhập với Trung Màu, lấy tên phường Phù Đổng vì gắn với truyền thuyết Thánh Gióng. Lễ hội Gióng xã Phù Đổng đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Xã Kim Sơn nhập với Phú Thị, ghép âm tiết tên hai xã thành tên phường mới Phú Sơn. Xã Đông Dư nhập với Bát Tràng, lấy tên phường Bát Tràng vì tên gọi đã có trong sử sách và thương hiệu gốm nổi tiếng.

Sau khi sáp nhập các xã trên, quận Gia Lâm sẽ có 16 phường gồm: Trâu Quỳ, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, Yên Thường, Cổ Bi, Đặng Xá, Dương Xá, Dương Quang, Lệ Chi, Yên Viên, Phù Đổng, Thiên Đức, Phú Sơn, Bát Tràng, Kim Đức.

Tin Liên Quan